• SPOLEČNOST SIMOST... úprava

    rok 2013 detail

Napište nám

Vybraná reference

II/365 Letovice, most 365-013

Most04/2015 – 09/2015

Jedná se o rekonstrukci mostu ev.č. 365-013, který se nachází v intravilánu obce Letovice na silnici II/365 v km 15,591.
Rekonstrukce mostu zahrnuje obnovu mostního svršku, zádržného systému, zpevnění pod mostem a sanaci spodní stavby a NK. Oprava mostu bude probíhat po polovinách, doprava vedena jedním jízdním pruhem, řízena dočasným signalizačním zařízením.

Délka přemostění:              16,48 m

Délka mostu:                      35,20 m

Délka NK:                           19,73 m

Volná šířka mostu:             13,40 m

detail